Systems Integrator Bulgaria

SYSTEMS INTEGRATOR INTERNATIONAL

ЗА НАС

 Glava parners

Българо-финландско дружество за приятелство е неправителствена организация, създадена неформално на 23.12.1977г. Като юридическо лице официално е регистрирано през 1992г. и пререгистрирано през 2000г. по ЗЮЛНЦ.
Основната дейност на Дружеството е свързана с представянето и популяризирането на финландската история и култура, информирането на членовете за актуални събития с финландско участие, дискутиране на теми свързани с Финландия и др. Желанието ни е да увеличим харесващите и интересуващите се от Финландия, финландската история и начин на живот, да информираме и подпомагаме намирането на актуална информация за страната на безбройните езера.

Председател на Управителния съвет на Дружеството е г-н Георги Шиваров, заместник-председател е г-н Димитър Димитров.

Председатели са били още:
г-н Христо Сантов - бивш посланник на Р България във Финландия до 2000г.
г-н Григор Гюров - 2000-2008г.
г-н Георги Шиваров 2008г. - и досега;

OUR TEAM   

OUR SUPPLIERS

You are here: Home Downloads Datasheet